SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

 

 

14.11.2018

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,

ul. Sienkiewicza 7,

zatrudni: lekarza rezydenta lub lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Posiadamy akredytację w pediatrii.

Kontakt: Sekretariat Dyrekcji 23 662 32 14,

Dział Kadrowo- Płacowy 23 661 38 37.

 

 

 

23.08.2018

UWAGA

Został zmieniony formularz ofertowy i umowa hemiodializy

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37

                   w zakresie: dializoterapii pacjentów hospitalizowanych                                                                                

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 29.08.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 30.08.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 31.08.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 31.08.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz ofertowy

- Regulamin komisji konkursowej

- Szczegółowe warunki konkursu

- Umowa hemiodializy

 

 

19.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37 do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu :

- ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej

                                                     Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.08.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 25.07.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 26.07.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 27.07.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 30.07.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

-Oferta lekarz

-Oświadczenie dot. konkursu

-Regulamin komisji konkursowej

-Szczegółowe warunki konkursu

-Umowa

 

 

26.06.2018

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
w zakresie świadczeń zdrowotnych z:

chirurgii w Oddziale Chirurgicznym chirurgii w Poradni Chirurgicznej medycyny pracy lekarza radiologa w Zakładzie Radiologiitechnika elektro radiologii w Zakładzie Radiologii  hemodializ ostrych opisy badań mammograficznych

   Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikającez obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku  lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 28.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 29.06.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 29.06.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 29.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

-Oświadczenie

-Oferta

-Poradnie

-Oddział chirurgiczny

-Regulamin komisji konkursowej


    15.06.2018 r.

                                              

                                                         OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
z zakresu świadczenia usług pielęgniarskich w Oddziałach:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Bloku Operacyjnym
 • Chirurgicznym
 • Dziecięcym
 • Kardiologicznym
 • Internistycznym
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Reumatologicznym
 • Rehabilitacyjnym
 • Urazowo-Ortopedycznym
 • Poradni Onkologicznej i Chirurgicznej
 • Nocnej Pomocy Lekarskiej

z zakresu świadczenia usług położnych w oddziale:

 • Położniczo-Ginekologicznym

z zakresu świadczenia usług ratowników medycznych w:

 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

   Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

                                                                 Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 20.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 21.06.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 21.06.2018 r. o godzinie 15.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 21.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Oferta pielęgniarek

- Oferta ratownik

- Oświadczenie dotyczące konkursu

- Regulamin komisji konkursowej

- Szczegółowe warunki konkursu

- Umowa KO Blok Operacyjny

- Umowa KO Oddziały Szpitalne

- Umowa ZL Blok Operacyjny

- Umowa ZL Oddziały Szpitalne

- Umowa KO Poradnie

- Zarządzenie 2018

14.06.2018 r.

                                                                 OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
z zakresu świadczenia usług do udzielania świadczeń zdrowotnych przez :

 • lekarza w Dziale Pomocy Doraźnej
 • kierowcę ratownika w Dziale Pomocy Doraźnej
 • ratownika w Dziale Pomocy Doraźnej
 • pielęgniarza w Dziale Pomocy Doraźnej
 • kierowcę pielęgniarza w Dziale Pomocy Doraźnej
 • lekarza w Nocnej Pomocy Lekarskiej

   Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

                                                                       Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające  z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku  lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 20.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 21.06.2018 r. o godzinie 10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 21.06.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 21.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Kontrakt ratownik

- Kontrakt pielęgniarz - kierowca

- Kontrakt ratownik, ratownik - kierowca

- Pielęgniarz kontrakt

- Oferta lekarz, pielęgniarz, pielęgniarz - kierowca

- Oferta ratownik

- Zlecenie ratownik

- Oświadczenie dotyczące konkursu

- Regulamin komisji konkursowej

- Szczegółowe warunki konkursu

- Załącznik nr 1 do SWK

- Umowa Lekarz DPD

- Umowa Lekarz NPL

- Zarządzenie 2018

                                                                                                                           07.06.2018 r.

                                                      OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37


w zakresie świadczeń zdrowotnych z:

 • Bronchoskopii
 • Dermatologii
 • Diabetologii
 • Endoskopii
 • Endokrynologii
 • Gastroskopii
 • Kardiologii
 • Laryngologii
 • Logopedii
 • Okulistyki
 • Ortopedii
 • Onkologii
 • Neonatologii
 • Neurologii
 • Neurochirurgii
 • Psychiatrii
 • Psychologii
 • Reumatologii
 • Rehabilitacji
 • Urologii
 • Opieki lekarskiej nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

   Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 13.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 14.06.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 15.06.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 15.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

 Załączniki:

- Oferta lekarz

- Oświadczenie dotyczące konkursu

- Regulamin komisji konkursowej

- Szczegółowe warunki konkursu

- Umowa poradnie

- Umowa psycholog

- Zarządzenie 2018

29.05.2018 r.

                                                       OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37

do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • pediatrii i neonatologii w Oddziale Dziecięcym, Noworodkowym i Izbie Przyjęć dziecięcej
 • chirurgii w Oddziale Chirurgicznym
 • chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym
 • ginekologii i położnictwa w Oddziale Położniczo  - Ginekologicznym
 • diabetologii, dietetyki i edukacji w Oddziale Internistycznym o profilu diabetologicznym dział B
 • medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • neurochirurgii w Oddziale Ortopedycznym
 • urologii w Oddziale Chirurgicznym

   Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

                                                           Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 05.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 06.06.2018 r. o godzinie 10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 06.06.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 07.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:

-  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Oferta lekarz

- Umowa dietetyk

- Umowa edukator diabetologiczny

- Umowa lekarz diabetolog

- Oddział chirurgiczny

- Oświadczenie dotyczące konkursu

- Oddział Dziecięcy

- Regulamin komisji konkursowej

- Oddział Internistyczny, Kardiologiczny

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Oddział  Położniczo - Ginekologiczny

- Szczegółowe warunki konkursu


16.05.2018 r.

                        Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

zatrudni: 

Położne

Komórka organizacyjna

 • Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Pielęgniarki

Komórka organizacyjna

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

Wymagania

 • Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego,
 •  lub specjalizacja.

Kontakt:

 • Sekretariat Dyrekcji tel. 23 662 32 14,
 • Dział Kadr tel. 23 661 38 37,
 • Koordynator ds. Pielęgniarstwa tel. 23 661 77 12
 • email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

07.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku              ul. Sienkiewicza 7

w zakresie świadczeń zdrowotnych:

 • lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziale Kardiologicznym

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. działalności leczniczej.                                                                                   

                                           Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 15.05.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert - dnia 16.05.2018 r. o godzinie 10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu - dnia 17.05.2018 r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 17.05.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

 Załączniki:

- Oferta

- Oświadczenie

- Szczegółowe warunki konkursu

- Umowa


 19.04.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

poszukuje osób na stanowisko kucharz/kucharka

Komórka organizacyjna

 • Dział Żywienia

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV ( z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) i list motywacyjny osobiście lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 15.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

poszukuje 2 osób na staż na stanowisku pozostali pracownicy obsługi biurowej

Komórka organizacyjna

 • Dział Analiz i Statystki Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych

Wymagania

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV ( z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) i list motywacyjny osobiście lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 11.03.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

poszukuje osoby na stanowisku technik farmacji na staż, bądź po stażu

Komórka organizacyjna

 • Apteka Szpitalna

Nazwa stanowiska

 • Technik farmacji

Wymagania

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra obsługa komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV ( z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) i list motywacyjny osobiście lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1666) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24, maj 2016 07:51 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, maj 2016 07:53 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, maj 2016 07:53 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, maj 2016 07:53 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 28, wrzesień 2016 11:41 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, listopad 2017 13:31 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, marzec 2018 11:20 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, marzec 2018 13:49 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, marzec 2018 13:51 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, marzec 2018 13:56 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, kwiecień 2018 11:21 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, kwiecień 2018 11:21 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, kwiecień 2018 11:22 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, kwiecień 2018 11:23 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, kwiecień 2018 11:23 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:30 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:30 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:31 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:32 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:32 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:37 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:37 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:38 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:39 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:41 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:41 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:41 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, maj 2018 07:45 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 09:55 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 10:01 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 10:02 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 10:02 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 10:03 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 16, maj 2018 10:03 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 11:46 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 11:52 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:15 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:18 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:19 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:19 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:21 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:23 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:23 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:24 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:24 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:25 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:39 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:39 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, maj 2018 12:40 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 08:35 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 08:36 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 08:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:05 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:06 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:06 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:07 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:08 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:08 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:08 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:09 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:09 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:09 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:09 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:10 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:10 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:11 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 09:11 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07, czerwiec 2018 12:59 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 07:12 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, czerwiec 2018 13:11 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, czerwiec 2018 13:11 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 06:29 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 06:30 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 06:35 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:44 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:44 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:47 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:47 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:48 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:49 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:50 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:51 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, czerwiec 2018 09:51 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 12:42 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 12:43 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:52 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:56 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:56 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:56 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:58 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, lipiec 2018 12:58 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 06:59 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 06:59 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:13 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:14 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:14 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:14 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:14 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:15 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:15 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:15 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:15 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:15 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:16 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:16 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:17 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:17 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:17 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:17 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:18 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:18 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:18 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:18 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:18 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:20 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:20 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:20 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:20 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, sierpień 2018 07:21 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, sierpień 2018 09:27 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, sierpień 2018 10:19 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 14, listopad 2018 11:43 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 14, listopad 2018 11:44 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski