SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Dane bilansowe na dzień – 31.12.2016 r.

Wartość funduszu założycielskiego wynosi -     14 041 136,61 zł                                    

Aktywa trwałe - 44 818 466,49 zł                            

  • Wartości niematerialne i prawne – 310 329,00 zł                    
  • Środki trwałe - 44 345 059,28 zł   tym:
  1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36 575 081,97 zł
  2. Grunty -  1 141 427,74 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny - 1 733 102,27 zł
  4. Środki transportu - 401 804,07 zł
  5. Inne środki trwałe – 4 493 643,23 zł
  6. Środki trwałe w budowie – 163 078,21 zł  
  • Inwestycje długoterminowe - 0 zł                

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, maj 2016 08:09 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 08:11 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 11:07 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2016 09:44 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 29, wrzesień 2017 12:06 Jacek Tołwiński

Mazowsze Serce Polski