SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

 

 Lp.  Nazwa Oddziału

 Ilość łóżek

 1  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  5
 2  Oddział Chirurgiczny  35 w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
3  Oddział Dziecięcy  21 w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
4  Oddział Internistyczny  45 w tym 4 łożka intensywnej opieki medycznej
 5 Oddział Internistyczny o profilu diabetologicznycznym  15
6  Oddział Kardiologiczny  21 w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego                                                        
7  Oddział Noworodkowy  15 w systemie rooming in
8  Oddział Położniczo - Ginekologiczny  33 w tym  2 łóżka intensywnej opieki medycznej
9  Oddział Rehabilitacyjny  24
10  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  6
11  Oddział Reumatologiczny  20
12  Oddział Urazowo - Ortopedyczny  15
13  Szpitalny Oddział Ratunkowy  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17, maj 2016 11:46 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 11:55 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 11:56 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 11:58 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 11:59 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 12:05 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17, maj 2016 12:07 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23, maj 2016 12:13 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2016 10:25 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 17, maj 2017 06:08 Jacek Tołwiński
Artykuł został zmieniony. środa, 11, październik 2017 12:37 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12, październik 2017 09:31 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12, październik 2017 09:42 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, wrzesień 2018 07:17 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, wrzesień 2018 07:28 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20, wrzesień 2018 09:05 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski