SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Ustalenie terminu wizyty

Dla pacjentów posiadających skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, umówienie wizyty odbywa się od poniedziałku do piątku, telefonicznie 23 662 25 65 w godzinach 8:00 – 15:00 lub osobiście od 8:00-15:00

 

Rejestracja czynna: pn. wt. czw. pt. 7.00-16.00

                                 śr. 7:00 – 18:00

 

Rejestracja telefoniczna czynna pn. – pt. 7.30-14.30

Tel: 23 662 25 65;  23 661 34 00 wew. 390

 

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • kobiety w ciąży,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy i weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

 • Dowód osobisty.
 • Oryginał skierowania do poradni specjalistycznej.
 • Aktualną legitymację ubezpieczeniową.
 • NIP zakładu pracy.
 • Legitymację lub zaświadczenie o przyznaniu szczególnych uprawnień.


Ważne informacje

SKIEROWANIE jest niezbędne w przypadku kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:

- na wizytę pierwszorazową,

- wizytę kolejną, ale z innym problemem zdrowotnym,

- po upływie 730 dni od daty ostatniej wizyty,

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania do rejestracji SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w ciągu 14 dni od daty rejestracji na wizytę.

Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących na świadczenia i anulowaniem terminu wizyty.

SKIEROWANIE można dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, listownie na adres:

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 7 (z dopiskiem „Rejestracja”).

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12, wrzesień 2018 06:32 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 12, wrzesień 2018 07:09 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 12, wrzesień 2018 07:16 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 11, styczeń 2019 08:57 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. piątek, 11, styczeń 2019 08:57 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski