SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Celem działania SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób: promocję zdrowia i edukację zdrowotną;
 2. Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub potrzeb SPZZOZim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 3. SPZZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • leczenia szpitalnego dla osób potrzebujących całodobowych, kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji;
  • pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia;
  • całodobowej opieki długoterminowej, pielęgnacyjnej i opiekuńczej w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego;
  • rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej i stacjonarnej;
  • diagnostyki i terapii psychologicznej i psychiatrycznej;
  • podstawowej opieki zdrowotnej;
  • transportu sanitarnego;
  • profilaktycznych programów zdrowotnych;
  • badań diagnostycznych;
 1. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 3 § 1 bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków i za indywidualną odpłatnością.
 2. W celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki w procesie leczenia, pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 14, maj 2016 15:46 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. sobota, 14, maj 2016 15:47 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16, maj 2016 20:54 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 11:06 Tomasz Turkowski

Mazowsze Serce Polski