SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 12.06.2017r.:

 1. Stawka opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,50 zł,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł,
  • za sporządzenie wyciągu, opisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,70 zł.


Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 19/2011 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 30.08.2011r.:

 1. Z dniem 1 września 2011 roku wprowadzam cennik usług dotyczących przechowywania zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
 2. Cena za przechowywanie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym Prosektorium SPZZOZ w Płońsku wynosi 150,00 zł netto za jedną dobę plus VAT w stawce ustawowej, powyżej 72 godzin licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta.


Na podstawie Zarządzeniem nr 22/2011 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 20.09.2011r. wprowadza się:

 1. Stawka opłat za transport sanitarny wykonywany ambulansem medycznym wynoszą:
  • W granicach miasta Płońska 30,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł brutto za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.
  • Poza granicami miasta Płońsk na terenie Powiatu Płońskiego 35,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.
  • Poza granicami miasta Płońsk oraz poza granicami Powiatu Płońskiego 40,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł brutto za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 17, maj 2016 11:42 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2016 10:26 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, marzec 2017 10:58 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13, czerwiec 2017 07:20 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski