SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
  • Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04, wrzesień 2017 08:26 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04, wrzesień 2017 08:31 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski