• SPZ ZOZ Płońsk

oddział kardiologiczny

W Oddziale Kardiologicznym poza diagnostyką medyczną wykonujemy (bezpośrednio w oddziale lub w wyodrębnionych pracowniach diagnostycznych Szpitala)- diagnostykę specjalistyczną:

 • badania elektrokardiograficzne(EKG)
 • badania echokardiograficzne(Echo serca CD-CD naczyń krwionośnych żylnych i tętniczych)
 • badania ultrasonograficzne(USG)
 • próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • badania metodą Holtera (a) przy zaburzeniach rytmu serca, (b)Holter ciśnieniowy przy diagnostyce nadciśnienia tętniczego.
 • badania radiologiczne (RTG, tomografia komputerowa(CT)

      W oddziale kardiologicznym wykonuje się pełny komplet zabiegów właściwych dla tego typu oddziału min: elektroterapię w leczeniu zaburzeń rytmu (kardiowersja elektryczna/ defibrylacja) i w zaburzeniach przewodnictwa( stymulacja zewnętrzna serca i endokawitarna). Biopsje diagnostyczne, leczenie itp.

W oddziale znajduje się 20 łóżek w pięciu salach chorych oraz 4 łóżka w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Świadczenia medyczne zgodne z katalogiem szpitalnym:

 • Kwalifikacje i dyskwalifikacje do badań inwazyjnych i leczenia zabiegowego (chirurgicznego)
 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższej referencyjności
 • Hospitalizacja celem oceny skutków i ewentualnej modyfikacji leczenia
 • Zakrzepica naczyniowa – diagnostyka i leczenie
 • Zapalenie wsierdzia - diagnostyka i leczenie
 • Obrzęk płuc - diagnostyka i leczenie
 • Leczenie trombolityczne TPA
 • Zatorowość płuca - diagnostyka i leczenie
 • Przetaczanie koncentratów krwi i płynów krwiozastępczych
 • Nieinwazyjna diagnostyka w kierunku zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej
 • Ostre zespoły wieńcowe - diagnostyka i leczenie
 • Nadciśnienie tętnicze - diagnostyka i leczenie
 • Nadciśnienie tętnicze wtórne - diagnostyka i leczenie
 • Zaburzenia rytmu przewodzenia - diagnostyka i leczenie
 • Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia - diagnostyka i leczenie

Personel:
 Koordynator: lek. Ewa Magdalena Klamczyńska - specjalista chorób wewnętrznych, spacjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa : Barbara Stańczak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego kierująca zespołem pielęgniarek dyplomowanych.

Lokalizacja:
Oddział znajduje się na pierwszym pietrze w budynku A

Kontakt:

Centrala tel.: 023 661 34 00

Gabinet lekarski wew. 397

Dyżurka pielęgniarek wew. 318

Sala „R” wew. 414