• SPZ ZOZ Płońsk

oddział anestezjologii i intensywnej terapii

      W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmujemy się przygotowaniem pacjenta do operacji, czuwamy nad jego stanem zdrowia podczas operacji oraz przynosimy ulgę w bólu pooperacyjnym. Wykonujemy znieczulenia wszystkimi współczesnymi metodami tzn: znieczulenie ogólne (także w technice ”blende – anaesthezja” jak i całkowicie dożylnej- TIKA), znieczulenia podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe (także obie jednocześnie tzw. CSE), wszystkie blokady regionalne oraz krótkotrwałe znieczulenia dożylne do krótkotrwałych drobnych zabiegów. Nasz sprzęt anestezjologiczny zapewnia pełny monitoring podczas operacji. Po zabiegu zapewniamy fachową i całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Postępy leczenia oceniane są poprzez nowoczesny monitoring procesów fizjologicznych min. pulsoksymetria, rzut minutowy serca. W oddziale leczymy niewydolności oddechowe, krążeniowe, ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W Oddziale Intensywnej Terapii posiadamy 4 stanowiska na sali głównej wyposażone w respiratory z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%, łóżka regulowane-wielofunkcyjne do intensywnej terapii, źródło tlenu, powietrza i próżni. Posiadamy również jedno stanowisko w izolatce, z zupełnym węzłem sanitarnym i oddzielnym wejściem. W oddziale istnieje też możliwość specjalistycznego leczenia bólu.

Personel:

Koordynator Oddzaiłu: lek. Michał Ziółkowski - II stopień specjalizacji

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Beata Brudzyńska - specjalista w pielęgniarstwie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii położony jest na parterze w budynku "C" szpitala przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kontakt:
Centrala tel.: 023 661 34 00

Gabinet lekarski wew. 415

 

5