• SPZ ZOZ Płońsk

Oferta i Cennik

Symbol Badania Nazwa Badania Cena (netto)
ANALITYKA
CIAZA-T Test ciążowy 10,00 zł
K-LAM Giardia lamblia (w kale) 20,00 zł
K-PAS Pasożyty w kale 10,00 zł
KAL-KRE Krew utajona w kale 15,00 zł
MALB-M Mikroalbuminy 10,00 zł
MOCZ Mocz-badanie ogólne 7,00 zł
N-B+B Barbiturany+benzodiazepiny 30,00 zł
N-WIEL Narkotyki: AMF+BAR+BZO+THC+K2 30,00 zł
PMR Płyn mózgowo - rdzeniowy 50,00 zł
BIOCHEMIA
AL-ETYL Alkohol etylowy 25,00 zł
ALB Albuminy 7,00 zł
ALP Fosfataza alkaliczna 7,00 zł
ALT ALT 7,00 zł
AMY Amylaza 7,00 zł
ASO ASO 10,00 zł
AST AST 7,00 zł
BIL-D Bilirubina bezpośrednia 7,00 zł
BIL-T Bilirubina całkowita 7,00 zł
BUN Mocznik 7,00 zł
BUN-PD Mocznik w dobowej zbiórce PD 10,00 zł
CA Wapń 7,00 zł
CA-DM Wapń w DZM 7,00 zł
CA-M Wapń w moczu 7,00 zł
CHOL Cholesterol całkowity 7,00 zł
CK CK-Kinaza kreatynowa 7,00 zł
CK-MBA CK-MB aktywność 20,00 zł
CL Chlorki 5,00 zł
CRP Białko ostrej fazy - CRP 15,00 zł
DD Dimer-D 30,00 zł
FE Żelazo 7,00 zł
FE-KRZ Krzywa żelazowa 30,00 zł
FERR Ferrytyna 30,00 zł
GGTP Gammaglutamylotranspeptydaza 7,00 zł
GLU Glukoza 7,00 zł
GLU-DM Glukoza w DZM 7,00 zł
GLU-KRZ Glukoza-krzywa obciążeniowa 7,00 zł
GLU-M Glukoza w moczu 7,00 zł
GLU-PD Glukoza -profil dobowy 7,00 zł
GLU-PMR Glukoza w PMR 7,00 zł
HBA1C HBA1C% 30,00 zł
HDL HDL-cholesterol 7,00 zł
JONY Jony 15,00 zł
K Potas 5,00 zł
K-DM Potas w DZM 5,00 zł
K-M Potas w moczu 5,00 zł
KRE Kreatynina 7,00 zł
KRE-DM Kreatynina w DZM 7,00 zł
KRE-M Kreatynina w moczu 7,00 zł
KRE-PD Kreatynina w dobowej zbiórce PD 7,00 zł
LDH LDH 7,00 zł
LIPAZA Lipaza 7,00 zł
LIPIDOG Lipidogram 21,00 zł
MG Magnez 7,00 zł
MG-DM Magnez w DZM 7,00 zł
MG-M Magnez w moczu 7,00 zł
MLECZ Mleczany 15,00 zł
NA Sód 5,00 zł
NA-DM Sód w DZM 5,00 zł
NA-M Sód w moczu 5,00 zł
P Fosfor nieorganiczny 7,00 zł
P-DM Fosfor w DZM 7,00 zł
P-M Fosfor nieorganiczny w moczu 7,00 zł
PJC Badanie płynu z jam ciała 40,00 zł
RKZ Równowaga kwasowo-zasadowa 15,00 zł
TG Triglicerydy 7,00 zł
TIBC TIBC 20,00 zł
TP Białko całkowite 7,00 zł
TP-DM Białko w DZM 7,00 zł
TP-M Białko całkowite w moczu 7,00 zł
TP-PMR Białko całkowite w PMR 7,00 zł
UA Kwas moczowy 7,00 zł
UA-DM Kwas moczowy w DZM 7,00 zł
URE-DM Mocznik w DZM 7,00 zł
HEMATOLOGIA
3DIFF Morfologia bez rozmazu 7,00 zł
5DIFF Morfologia z rozmazem (rozdziałem) na 5 subpopulacji leukocytów (5 diff) 12,00 zł
OB Odczyn Biernackiego 6,00 zł
OPOS Oporność osmotyczna 50,00 zł
PLT Płytki na cytrynian 7,00 zł
RET Retikulocyty 7,00 zł
ROZMAZ Mikroskopowy rozmaz krwi tzw. rozmaz manulany 7,00 zł
IMMUNOCHEMIA
TROP-T Troponina T 30,00 zł
AHBC-T Anty-HBc 50,00 zł
AHBS-T P/c anty-HBs 25,00 zł
AHCV P/c anty-HCV 25,00 zł
CA125 Ca 125 35,00 zł
CA19-9 Ca 19-9 35,00 zł
CEAS CEA 35,00 zł
CMV-G Cytomegalowirus IgG 50,00 zł
CMV-M Cytomegalowirus IgM 50,00 zł
ESTR-E2 Estradiol 30,00 zł
FSH FSH 30,00 zł
FT3 FT3 25,00 zł
FT4 FT4 25,00 zł
HBS-AG HBs Ag 25,00 zł
HCG HCG 25,00 zł
HELI Helikobacter pylori 25,00 zł
HIV HIV Ag/Ab 30,00 zł
IGE-T Immunoglobulina E 20,00 zł
LH LH 25,00 zł
MONO Mononukleoza zakaźna 15,00 zł
PCT Prokalcytonina 80,00 zł
PRG Progesteron 30,00 zł
PRL Prolaktyna 30,00 zł
PSA-T PSA-total 30,00 zł
RF-MAN RF -czynnik reumatoidalny 15,00 zł
RSV RSV 50,00 zł
SD2 Dermatophagoides farinae 30,00 zł
SF1 Białko jaja kurzego 30,00 zł
SF2 Mleko krowie 30,00 zł
TESTOS Testosteron 30,00 zł
TOXO-G Toxo IgG 35,00 zł
TOXO-M Toxo IgM 35,00 zł
TSH TSH 25,00 zł
WR Serodiagnostyka kiły (WR, anty TP) 7,00 zł
WAL-ROS Odczyn Waalera-Rose 15,00 zł
KOAGULOLOGIA
APTT APTT 7,00 zł
FIBR Fibrynogen 7,00 zł
PT Czas protrombinowy PT oraz INR 7,00 zł
MIKROBIOLOGIA
A-STREP Antybiogram Streptococcus agalactiae 40,00 zł
BAL-PT Posiew tlenowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) 50,00 zł
CLOSTR Kał - toksyna A i B Clostridium difficile 50,00 zł
KAL-SS Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych 20,00 zł
KAL-YER Posiew kału w kierunku Yersinia 25,00 zł
P-BAL Posiew z popłuczyn pecherzykowo-oskrzelowych BAL 60,00 zł
P-BRON Posiew bronchoaspiratu 40,00 zł
P-CEWNI Posiew z cewników, drenów, rurek 40,00 zł
P-DDO Posiew z dolnych dróg oddechowych 40,00 zł
P-KAL Posiew kału 25,00 zł
P-MOCZ Posiew moczu 20,00 zł
P-PMR Posiew PMR 50,00 zł
P-PRAT Posiew w kierunku prątka 60,00 zł
P-STREP Wymaz z pochwy w kierunku GBS (Streptococcus agalactae) 25,00 zł
P-WSKA Wskaźniki biologiczne 20,00 zł
PB-KREW Posiew krwi - beztlenowo 60,00 zł
PB-RANA Rana - posiew beztlenowy 20,00 zł
PB-ROPA Posiew ropy - beztlenowo 60,00 zł
PD-KREW Posiew krwi - pediatryczny 60,00 zł
PG-DMOP Posiew z dróg moczowo płciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bez mykogramu) 40,00 zł
PG-GDO Posiew w kierunku grzybów z górnych dróg oddechowych (bez mykogramu) 40,00 zł
PT-CEDR Posiew tlenowy - cewniki, dreny 30,00 zł
PT-DDO Posiew tlenowy z dolnych dróg oddechowych 30,00 zł
PT-DMOP Posiew tlenowy z dróg moczowo płciowych 25,00 zł
PT-GARD Wymaz z gardła 40,00 zł
PT-GDO Posiew tlenowy z górnych dróg oddechowych 20,00 zł
PT-KREW Posiew krwi - tlenowo 60,00 zł
PT-NOS Wymaz z nosa 40,00 zł
PT-OKO Posiew tlenowy wymazu z oka 30,00 zł
PT-PLJC Posiew płynów z jam ciała 30,00 zł
PT-RANA Rana - posiew tlenowy 20,00 zł
PT-ROPA Posiew ropy - tlenowo 30,00 zł
PT-UCH Posiew tlenowy wymazu z ucha 20,00 zł
PT-ZMSG Posiew tlenowy ze zmian skórnych - zmiany głębokie 25,00 zł
PT-ZMSK Posiew tlenowy ze zmian skórnych - zmiany powierzchniowe 25,00 zł
SR-BAD Raport z badań mikrobiologicznych środowiska szpitalnego 50,00 zł
SR-PRZ Przyjęcie prób środowiskowych do badania 50,00 zł
ROTADEN Rota - Adenovirus 30,00 zł
SEROLOGIA
GR-KR Grupa krwi 30,00 zł
PC-KR Przeciwciała do antygenów krwinek czerwonych 25,00 zł