• SPZ ZOZ Płońsk

Jak przygotować się do badań

Przygotowanie do badań ma ogromne znaczenie w procesie diagnostyki laboratoryjnej i wpływa na jakość uzyskanego wyniku. Jeśli nie chcą Państwo mieć wykonanego ponownego pobrania krwi, albo ponownie przynosić moczu do badań prosimy zapoznać się i zastosować poniżej przedstawione zasady.


Jak przygotować się do rutynowego badania krwi?

 • należy być na czczo i po przespanej nocy, w godzinach porannych tj. od 07.00-10.00
 • badanie nie powinno być poprzedzone wysiłkiem fizycznym
 • badanie krwi powinno w miarę możliwości odbyć się po odstawieniu leków i preparatów witaminowych
 • badanie krwi w przypadku kobiet nie powinno odbywać się w okresie miesiączki
 • badanie krwi nie powinno być poprzedzone okresem głodzenia
 • badania w przypadku hormonów płciowych należy wykonać z uwzględnieniem rytmu dobowego
 • w przypadku badania hormonów u kobiet należy uwzględniać fazę cyklu miesięcznego
 • pobranie krwi powinno odbyć się w pozycji siedzącej


Jak przygotować się do badania moczu?

 • przed uzyskaniem próbki moczu należy zastosować podstawowe zasady higieny
 • należy przestrzegać zasady higieny osobistej, dlatego też wskazane jest wcześniejsze umycie narządów moczowo-płciowych, co jest szczególnie ważne u kobiet, u których bliskie sąsiedztwo odbytu i pochwy zwiększa ryzyko możliwości zanieczyszczenia pobieranego materiału
 • należy okolice narządów moczowo-płciowych umyć mydłem i ciepłą bieżącą wodą i osuszyć delikatnie ręcznikiem
 • próbkę moczu zbieramy do jednorazowego pojemnika na mocz
 • rutynowe badania ogólne moczu wykonuje się w tzw. pierwszej porannej porcji moczu (ze środkowego strumienia). Taki rodzaj pozyskiwania materiału zabezpiecza przed uzyskaniem fałszywie dodatnich wyników zawartości białka (białkomoczu) wynikającego z długotrwałej pozycji stojącej
 • należy unikać spożywania związków, które mogą znacząco wpływać na zmianę barwy moczu. Dotyczy to niektórych produktów żywnościowych (głównie: buraki, jagody, rabarbar) a także leków (np. nitrofurantoina, witamina B2, fenacetyna, fenytoina, błękit metylenowy).
 • jeżeli to możliwe należy po konsultacji z lekarzem, odstawić leki moczopędne
 • przed pobraniem moczu nie powinno się również wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu
 • u kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 2 dniem poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 2 dniem po jego zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania
 • mocz pobiera się do suchego jednorazowego pojemnika (najlepiej jałowego, można je zakupić w aptece lub w laboratorium) w ilości ok. 100 ml z tzw. środkowego strumienia
 • pojemnik z moczem należy starannie opisać (imię i nazwisko, data i czas pobrania)
 • próbkę moczu w miarę możliwości należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (najlepiej w ciągu 30 - 120 min, gdyż po tym czasie może dojść do zmiany pH, a także do nagromadzenia się bakterii)


Jak przygotować się do posiewu moczu?
W przypadku badań mikrobiologicznych moczu szczególne znaczenie ma sposób uzyskania danej próbki.

 • mocz do badań mikrobiologicznych powinien być oddany rano, po minimum 4h od ostatniej mikcji z tzw. "środkowego strumienia"
 • przed uzyskaniem próbki moczu na posiew należy zastosować podstawowe zasady higieny

 • dokładnie umyć ręce wodą i mydłem, osuszyć

 • u mężczyzn/chłopca po odciągnięciu napletka i umyciu okolicy ujścia cewki moczowej wodą i mydłem oddać pierwszy strumień moczu do toalety, a nastepnie do jałowego pojemnika na mocz

 • u kobiet/dziewczynek dokładnie umyć krocze, starannie umyć srom po rozchyleniu warg sromowych    wodą i mydłem w kierunku od przodu do tyłu, najlepiej używając jałowej gazy, oddać do toalety około połowę zawartości pęcherza, a następnie pobrać mocz do jałowego naczynia

 • należy unikać przypadkowego zanieczyszczenia brzegów i wewnętrznej powierzchni pojemnika  

 • w przypadku małych dzieci zwłaszcza u niemowlęcia pobranie moczu do badania jest trudne, ważną zasadą przy pobieraniu moczu jest dokładne umycie: u dziewczynki – krocza, a u chłopca – napletka (mycie wykonać tak jak u dorosłych). Gdy występują problemy z całkowitym zsunięciem napletka, nie należy robić tego ,,na siłę" gdyż może dojść do drobnych pęknięć naskórka. Pożądane jest pozyskanie moczu z tzw środkowego strumienia. Nie pobierać moczu do podklejanych woreczków, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem zanieczyszczenia próbki i wynikami fałszywie dodatnimi. Tylko wyniki ujemne są wiarygodne.

 • próbkę moczu dostarczyć max w ciągu 2h od momentu pobrania moczu do laboratorium. Jeśli transport do Pracowni Mikrobiologicznej musi trwać dłużej niż 2h wskazane jest zastosowanie podłoży transportowo-wzrostowych np.Uromedium.

W razie pytań proszę się kontaktować telefonicznie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia do naszej obsługi, sposobu pobrania materiału, sposobu rejestracji proszę skontaktować się z kierownikiem laboratorium. Jeśli mają państwo uwagi lub sugestie, które pozwoliły by na poprawę jakości w obsłudze pacjenta prosimy o kontakt: (23) 661 34 00 wew. 330