• SPZ ZOZ Płońsk

kontakt

Adres: MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital im. Marszałka J.Piłsudskiego
ul. H.Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
Laboratorium zlokalizowane jest w budynku A na II piętrze.

Kontakt:

Centrala tel.: 23 661 34 00

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wew. 349

Pracownia Mikrobiologii wew. 308

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej wew. 336