• SPZ ZOZ Płońsk

Dział pomocy doraźnej

Świadczenie usługi Dział Pomocy Doraźnej SPZZOZ w Płońsku jest w ciągłej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia każdego człowieka.

Teren działania Terenem działania jest rejon operacyjny nr 14-02 z miejscami wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w: - Płońsku - stacjonują dwa zespoły: specjalistyczny i podstawowy, - Raciążu - stacjonuje jeden zespół: specjalistyczny, - Glinojecku - stacjonuje jeden zespół podstawowy(pełni dyżur codzienne całą dobę), - Nowym Mieście - stacjonuje jeden zespół podstawowy w godzinach 10:00 - 22:00.

Baza Dział Pomocy Doraźnej dysponuje dwoma specjalistycznymi zespołami ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz, ratownik medyczny i ratownik kierowca oraz trzema podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi pielęgniarka, ratownik medyczny, kierowca. Karetki ratownicze są bardzo dobrze wyposażone w niezbędny, specjalistyczny sprzęt służący ratowaniu życia, zgodnie z wymogami NFZ. Wezwania w ciągu całej doby przyjmuje Dyspozytornia w Płocku, która dysponuje zespoły ratownicze na miejsce zdarzenia.

Personel Personel DPD stanowi doświadczona kadra: - lekarze - pielęgniarki i pielęgniarze - ratownicy medyczni - ratownicy - kierowcy - personel pomocniczy. Całość pracy koordynują: - Kierownik DPD Grzegorz Gaworek i Pielęgniarka Oddziałowa mgr Alina Wronowska.

Współpraca DPD w Płońsku współpracuje z dwoma bazami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie i Płocku. Na terenie Szpitala jest oświetlone lądowisko dla śmigłowców ratowniczych co ułatwia nam udzielanie pomocy w poważnych stanach zagrożenia życia. Dział Pomocy Doraźnej ściśle współpracuje ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym jak również z sąsiednimi stacjami Pogotowia Ratunkowego.

Kontakt Telefony: 999 - alarmowy lub 112

Adres: SPZZOZ Płońsk Dział Pomocy Doraźnej ul. Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk