• SPZ ZOZ Płońsk

zakład opiekuńczo leczniczy

           Zadaniem Zakładu Opiekuńczo Leczniczego jest objęcie całodobową opieką pielęgniarską i kontynuowanie leczenia u osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Pakiet świadczeń:

Świadczenia lekarskie oraz konsultacje lekarzy specjalistów, świadczenia pielęgniarskie, świadczenia psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, zabezpieczenie w leki, materiały opatrunkowe, wyroby medyczne, wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza zakładu, przygotowanie pensjonariusza i jego rodziny do samoopieki w warunkach domowych, usprawnianie ruchowe, zapewnienie zaleconego transportu, edukacja i poradnictwo zdrowotne.

Sprzęt medyczny:

Łóżka o regulowanej wysokości i wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem z oprzyrządowaniem do rehabilitacji, sprzęt zapobiegający powstaniu odleżyn, sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego /zintegrowany system do higieny ciała: wanna, podnośniki, łatwoślizgi/, wyposażenie gabinetu rehabilitacji :/UGUL, komplet podwieszek, ciężarków, piłki lekarskie, rotory, kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej : sprzęt do różnego rodzaju robótek, sprzęt do gier i zabaw, 2 koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, glukometry, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparat EKG, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, pompa infuzyjna. Liczba łóżek-52 Liczba sal : 18/pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami gabinet zabiegowo-pielęgniarski, sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej-psychoterapii, stołówka

Personel:

Kierownik: mgr Maria Suchodolska

Lekarz : lek. Krzysztof Bielski

Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Jaskółowska

Pielęgniarki-10, Rehabilitanci-2, Salowe-opiekunki-11, Terapeuta zajęciowy-1, Pracownik socjalny-1, Psycholog-1, Logopeda-1, Kapelan Szpitalny-1, Portierzy-2

Lokalizacja: Płońsk, ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3

Kontakt:

tel.: 23 661 32 47

Kierownik zakładu tel.: 23 662 10 90

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, że z początkiem lipca 2017 r. oferta szpitala zostaje poszerzona o świadczenia komercyjne udzielane poza umową z NFZ w zakresie pobytów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Zakład Opieki Leczniczej zobowiązuje się do zapewnienia Pensjonariuszowi:

  • Miejsca pobytu w pokoju 2 osobowym/3osobowym
  • Codziennego wyżywienia
  • Całodobowej opieki pielęgnacyjnej
  • Leczenia farmakologicznego pod nadzorem lekarza
  • Umożliwienie korzystania z rehabilitacji
  • Umożliwienie korzystania z terapii zajęciowej
  • Warunków do korzystania z praktyk religijnych
  • Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodzina lub opiekunem

Cały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci przebywają w dobrze wyposażonych pokojach z węzłem sanitarnym. Na terenie budynku znajduje się sala terapii zajęciowej służąca usprawnianiu i rekreacji oraz świetlica.

Zapisy do ZOL przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 pod nr telefonu: 535 225 327.

 

16 17 25 26