• SPZ ZOZ Płońsk

Dla studentów i stażystów

W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich. Chętnie przyjmujemy na praktyki studenckie (wakacyjne) studentów kierunków medycznych lub pokrewnych. Warunkiem do przyjęcia na praktykę jest pisemne skierowanie z uczelni i zgoda dyrektora naszego szpitala. W naszym laboratorium prowadziliśmy do tej pory praktyki studenckie dla studentów kierunków: lekarskiego (po II roku studiów), analityki medycznej (po II roku), biotechnologii (po III roku studiów), chemii i biologii (w zależności od uczelni). Studentów zainteresowanych odbyciem praktyk w naszym laboratorium prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem laboratorium w celu wstępnego ustalenia terminu odbycia praktyk. Szczególnie zapraszamy studentów medycyny, ponieważ staż wakacyjny w laboratorium jest jedyną sposobnością do naocznego poznania pracy laboratorium szpitalnego. Z lekarzem, który jako student uczciwie odbył staż wakacyjny w laboratorium zdecydowanie lepiej się współpracuje (co wiemy z własnego doświadczenia). Diagnoza lekarska w dużej mierze opiera się na wynikach badań diagnostycznych. Na praktykę student zgłasza się z własnym fartuchem laboratoryjnym oraz odpowiednim obuwiem na zmianę.