• SPZ ZOZ Płońsk

Mammografia

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku została otwarta nowoczesna Pracownia Mammografii. Wykonywane są w niej badania skrinignowe w kierunku raka piersi przeznaczone dla kobiet w wieku od 50 do 69rż. Bezpłatne badanie wykonywane jest na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

Na badanie pacjentka może zapisać się codziennie w godzinach : 8.00 – 14.30, osobiście w Rejestracji – Gabinet nr 3 w Przychodni Rejonowej przy ul. Sienkiewicza 7 lub telefonicznie tel.0-23-661-34-00 w. 326.

Badanie wykonywane jest w uzgodnionym terminie. Z badania mogą korzystać kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej 50-69rż. i nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub mają zalecenie wykonania badania we wcześniejszym terminie. Powyższe zasady obowiązują do czasu podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Informacje dla pacjentów Pracowni Mammograficznej
Badania radiologiczne wykonane są przy użyciu promieniowania jonizującego, które nie jest obojętne dla organizmu człowieka. W związku z tym konieczne jest skierowanie od lekarza na tego typu badanie.
Skierowanie powinno być wypełnione czytelnie i zawierać dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, ewentualnie datę urodzenia, rodzaj badania, rozpoznanie oraz podpis i pieczątkę lekarza kierującego). Badania rentgenowskie nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia. Promieniowanie X nie jest widoczne, ani w jakikolwiek sposób odczuwalne fizycznie.
Dyskomfort może odczuwać pacjent podczas ułożenia danej części ciała zgodnie z procedurą wykonywania badań spowodowany bolesnością danej okolicy. Prawidłowe ułożenie pacjenta do badania służy uzyskaniu właściwej diagnozy. W przypadku kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat wykonywane są badania przesiewowe i w związku z tym nie jest wymagane skierowanie na mammografię. Jedynym dokumentem niezbędnym do przedstawienia technikowi rtg jest dowód osobisty. Przed badaniem pacjentki zobowiązane są do powiadomienia rejestratorki i/lub technika o swojej ciąży, bądź możliwości ciąży celem podjęcia właściwej decyzji przez personel, w tym decyzji o dodatkowej ochronie radiologicznej, ewentualnie odstąpieniu od badania. Pacjentki mają prawo do uzyskania informacji na temat ewentualnych zagrożeń dla płodu podczas ekspozycji rtg.
W przypadku wykonywania badań osób niepełnosprawnych może być konieczna podczas badania obecność opiekuna pacjenta Przeciwwskazaniem w przypadku kobiet jest ciąża. Osobom podtrzymującym zapewniamy środki ochrony radiologicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na badania oraz odbioru wyników można uzyskać w rejestracji Pracowni rtg, bądź pod numerem telefonu 23 661-77-81.

 

Informujemy, iż z dniem 30.07.2018r. ZAPISY NA BADANIA MAMMOGRAFII odbywać się będą w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej na terenie szpitala.

Zapisy telefoniczne:

poniedziałek-piątek w godzinach 09:00-17:00

Numer telefonu do kontaktu

236617781