• SPZ ZOZ Płońsk

Zamówienia Publiczne powyżej progu przetargowego

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON 12 grudzień 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 740
Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych 28 listopad 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 754
Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego 06 listopad 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 777
Sukcesywne dostawy odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów 25 październik 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 687
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 17 październik 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 1510
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych 16 październik 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 630
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków 24 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 875
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych 19 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 664
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych 29 sierpień 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 742
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków 28 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 1481