• SPZ ZOZ Płońsk

RPOWM

poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:17

E - usługi w służbie zdrowia

Napisane przez
Projekt pn:  E - usługi w służbie zdrowia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Priorytet II   Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza,  Działanie  2.2.  Rozwój e-usług. Beneficjent:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ulica Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk Całkowita wartość projektu wynosi: 6 288 032,39 PLNCałkowite koszty  niekwalifikowane  wynikające z działalności komercyjnej wynoszą: 182 750,88 PLN.Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą: 6 105 281,51 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi: 5 189 489,28 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Okres…
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:27
czwartek, 02 lipiec 2015 21:30

Modernizacja budynku B

Napisane przez
  Poniżej przedstawiamy galerię postępu prac budowlanych Budynku B. Modernizacja budynku B - zdjęcia Modernizacja budynku B - zdjęcia na dzień 09.08.2013r.
Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2015 21:37
środa, 01 lipiec 2015 21:25

Modernizacja budynku A

Napisane przez
W dniu 31.07.2009r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu "Dostosowanie Szpitala w Płońsku do obowiązujących standardów i wymogów poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu - budynek A" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" DZIAŁANIA 7.1 "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Poniższa galerie zdjęć przedstawia stan szpitala (budynku "A") na dzień 1-go Lipca 2009r. Budynek "A" Piwnice pod oddziałem dziecięcym Piwnice pod oddziałem kardiologicznym Oddział dziecięcy Oddział ginekologiczno-położniczy Dawniej oddział chirurgiczny Poddasze budynku "A" Poniższa galerie zdjęć przedstawia stan modernizacji szpitala…
Ostatnio zmieniany czwartek, 31 marzec 2016 08:08