• SPZ ZOZ Płońsk

Usługi komercyjne w SPZZOZ w Płońsku

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, że z początkiem lipca 2017 r. oferta szpitala zostaje poszerzona
o świadczenia komercyjne udzielane poza umową z NFZ w zakresie poradni:

  • diabetologicznej,
  • kardiologicznej,
  • dietetycznej,
  • neurologicznej,
  • gastroenterologicznej,
  • oraz pobytów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

W ramach poradni kardiologicznej pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz wykonać badanie EKG, holter ciśnieniowy, holter EKG, test wysiłkowy, ECHO serca. Oferta ZOL obejmuje pobyty dla osób chorych przewlekle, pobyty poszpitalne oraz pobyty „wytchnieniowe”.

Zapisy do Poradni oraz do ZOL przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 pod nr telefonu: 535 225 327.

Przyjęcia pacjentów w ramach poradni diabetologicznej, kardiologicznej, dietetycznej odbywają się w gabinecie na II piętrze w budynku A szpitala, a do poradni neurologicznej w budynku D szpitala

Szczegółowy cennik usług oraz harmonogram przyjęć dostępny jest na stronie Internetowej szpitala: www.szpitalplonsk.pl w zakładce: usługi komercyjne.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.

 

Elżbieta Dłabik

Koordynator ds. Promocji