• SPZ ZOZ Płońsk

„Standardy Opieki Okołoporodowej i prawo do porodu bez bólu - teoria i praktyka”

Płońsk, 12.11.2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 9 listopada br. w Płońsku odbyła się konferencja pt.: „Standardy Opieki Okołoporodowej i prawo do porodu bez bólu - teoria i praktyka” organizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Patronat merytoryczny nad konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, partnerem wydarzenia był Powiat Płoński. Spotkanie było pierwszą na Mazowszu konferencją poświęconą jakości opieki okołoporodowej i było wyrazem troski Dyrekcji Szpitala w Płońsku o kobiety ciężarne.

W spotkaniu wzięli udział lekarze, położne, pielęgniarki, władze samorządowe i powiatowe, przedstawiciele pacjentów oraz mieszkańcy Płońska i najbliższych okolic.

Opieka okołoporodowa to temat niezwykle istotny ze społecznego punktu widzenia. Standard opieki okołoporodowej ma znaczenie zarówno dla kobiety rodzącej, dla dziecka jak i dla najbliższej rodziny. W 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło Standardy Opieki Okołoporodowej, niemniej jednak jak dotąd nie są one w pełni respektowane i w wielu ośrodkach dokument funkcjonuje bardziej         w teorii niż w praktyce.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że między województwami istnieją znaczne dysproporcje chociażby w dostępie do znieczulenia farmakologicznego (zewnątrzoponowego). Na koniec 2015 r. sięgały one nawet kilkunastu procent. Najwięcej znieczuleń zewnątrzoponowych wykonano w województwach: mazowieckim, małopolskim i podlaskim, gdzie odsetek znieczuleń dochodził do 24 proc. Z kolei w takich województwach jak: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, odsetek znieczuleń sięgał ok. 1 proc. W pozostałych województwach odsetek znieczulenia wahał się w granicach 10 proc.

Prof. Bronisława Pietrzak przedstawiła podczas konferencji wyniki raportu NIK dotyczącego funkcjonowania oddziałów położniczych w Polsce. Z Raportu wynika, że choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Wśród przyczyn wskazuje się brak odpowiedniego sprzętu i niewystarczającą obsadę kadrową. Zdaniem NIK po części powodem takiej sytuacji są przepisy, które pozwalają na szereg odstępstw od obowiązujących norm. W większości oddziałów położniczych nie zapewniono możliwości korzystania z sal porodowych i pokojów urządzonych w sposób ustalony                              w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotów leczniczych. Niewiele lepiej zorganizowane były także sale poporodowe. W przeszło połowie zbadanych oddziałów położniczych matki mogły co prawda przebywać na salach poporodowych razem z dziećmi, jednak w aż siedmiu szpitalach wszystkie sale były przeznaczone dla więcej niż dwóch matek.Nie były one także wyposażone w sprzęt umożliwiający mycie i pielęgnację noworodka. Zastrzeżenia NIK dotyczyły także obsady kadrowej oddziałów położniczych. W większości skontrolowanych szpitali podczas dyżuru był np. tylko jeden anestezjolog, który był przypisany do udzielania świadczeń na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub bloku operacyjnym. Na skontrolowanych oddziałach problemy dotyczyły obsady lekarzy także innych specjalności.W Polsce niepokojąco zwiększa się liczba cesarskich cięć: średnio w kontrolowanych szpitalach wskaźnik ten wzrósł z ponad 40 proc. w 2010 r do ponad 47 proc. do września 2015. Pod względem częstotliwości wykonywania cesarskich cięć Polska znajduje się w czołówce państw europejskich. Według danych Instytutu Matki i Dziecka wskaźnik cesarskich cięć w Polsce w 2014 r. wynosił 42 proc. i był jednym      z najwyższych w Europie, gdzie średnia to 25 proc. (dane Światowej Organizacji Zdrowia).

W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Płońsku liczba cesarskich cięć wyniosła w roku 2015 ok 25%, co wg opinii prof. Bronisławy Pietrzak, jest bardzo dobrym wynikiem na tle innych szpitali     w Polsce.

W Oddziale Położniczo-GinekologicznymSP ZZOZ w Płońsku pracuje obecnie 7 lekarzy                             i 20 doświadczonych położnych. Oddział dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym i świadczy pełny zakres operacji ginekologicznych, uroginekologicznych, położniczych i onkologicznych. Placówka ściśle współpracuje z Centrum Onkologii w Warszawie. Operacje prowadzone są techniką laparoskopową (laparoskopia, cystoskopia, histeroskopia) oraz techniką klasyczną. W roku 2015 w Oddziale przeprowadzonych zostało 918 operacji, do 8 listopada 2016 r. było ich 750.

Pomimo globalnego, postępującego spadku liczby porodów w Polsce w płońskim oddziale obserwuje się tendencję wzrostową w tym zakresie. W 2011 roku było to 517., a w 2015 roku 555. porodów.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Płońsku dysponuje nowoczesnym sprzętem, m.in.: ultrasonografem GE VOLUSON S6 oraz aparatem do kriochirurgii Metrum CryoFlexCryo-S. Oddział posiada dobrze wyposażone, komfortowe i nowoczesne sale dla położnic, salę do cięć cesarskich       i sale porodowe. Ponadto od 4 maja 2016 r. w szpitalu swoją działalność rozpoczęła poradnia położniczo – ginekologiczna. Należy również zaznaczyć, że od 5 lat przy oddziale położniczo – ginekologicznym płońskiego Szpitalaistnieje bezpłatna Szkoła Rodzenia. Cykl Szkoły Rodzenia trwa     6 tygodni. W trakcie spotkania pary oczekujące na dziecko pozyskują wiedzę na temat oczekującego ich porodu, połogu a następnie opieki nad noworodkiem od wysokiej klasy specjalistów.Wśród wykładowców są lekarze: neonatolog, ginekolog- położnik, położne, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny i prawnik.

Dr Witold Achciński – koordynator Oddziału Położniczo -Ginekologicznego SP ZZOZ w Płońsku podkreślił, iż szpital zapewnia całkowitą opiekę nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Każda ciężarna ma zaplanowany indywidualny plan opieki – dostosowany do jej stanu zdrowia i etapu ciąży.

Pacjentki obecne na konferencji, które rodziły dzieci w szpitalu w Płońsku, podkreśliły, iż warunki w szpitalu są bardzo dobre, sale szpitalne są komfortowe i wyposażone w łazienkę, przewijaki oraz wanienkę dla dzieci. Lekarze i położne mają wysokie kwalifikacjei zapewniają dobrą opiekę w czasie ciąży, porodu i połogu. Panie zaznaczyły, że w szpitalu czuły się bezpiecznie bowiem były szczegółowo informowane i edukowane na każdym etapie opieki, otrzymywałypotrzebną pomoc
i wsparcie od personelu medycznego, zachowana była bardzo ważna dla nich intymność podczas akcji porodowej.

Anna Dumińska-Kierska - Wicestarosta Płoński, wyraziła swoje uznanie dla Dyrekcji oraz kadry medycznej Szpitala w Płońsku w związku z działaniami na rzecz doskonalenia jakości opieki okołoporodowej w Powiecie Płońskim.

Na zakończenie konferencji Paweł Obermeyer, p.o. Dyrektora Szpitala w Płońsku powiedział: „Jakość opieki okołoporodowej jest dla naszego szpitala szczególnie istotna. Zależy nam na budowaniu zaufania społecznego do naszej placówki, chcemy aby kobiety z powiatu Płońskiego miały coraz wyższą jakość opieki okołoporodowej i nie musiały jej szukać w odległych miejscowościach.Mamy kadrę medyczną z dużymi kwalifikacjami i wykształceniem i co bardzo ważne z ogromną empatią.Dołożymy wszelkich starań aby w naszym szpitalu kobiety czuły się bezpiecznie, komfortowo, były należycie edukowane, informowane i wspierane.”

Więcej informacji: Elżbieta Dłabik, tel. 23 6617713, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Płońsku.