• SPZ ZOZ Płońsk

Prezentacja nowego aparatu RTG w Zakładzie Radiologii.

Płońsk, dn. 13.10.2016 r.

 

Prezentacja nowego aparatu RTG w Zakładzie Radiologii.

 

     W obecności starosty Andrzeja Stolpy, wicestarosty Anny Dumińskiej-Kierskiej, p.o. dyrektora Pawła Obermeyera, dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych Franciszka Makowskiego, kierownika Zakładu Radiologii Przemyslawa Dula oraz przedstawicieli lokalnych mediów w dniu 18.10.2016 r. odbyło się spotkanie z okazji zakupu nowego aparatu RTG dla Pacjentów płońskiego szpitala.

Zakład Radiologii Szpitala Powiatowego w Płońsku wzbogacił się o nowy aparat rentgenowski. Jest to nowoczesny aparat kostno-płucny pracujący w systemie analogowym, który dzięki wcześniejszemu ucyfrowieniu Zakładu oraz całego Szpitala w 2015r., może wykonywać zdjęcia cyfrowe w technologii ucyfrowienia pośredniego.

Aparat składa się z nowoczesnych podzespołów (tj. jak lampa rentgenowska, „pływający stół” oraz cyfrowy generator wysokiej częstotliwości) wyprodukowanych przez wiodące na świecie firmy medyczne, gwarantujących bezpieczne użytkowanie w najwyższych światowych standardach.

Jest także wysoce funkcjonalny, mniejszy gabarytowo niż jego poprzednik oraz znacznie prostszy w obsłudze co już odczuli pracujący na nim technicy elektroradiologii.

Poprzedni aparat służył Pacjentom powiatu przez ostatnie 14 lat i z uwagi na wyeksploatowanie oraz przestarzałą technologię, zaistniała konieczność wymiany aparatu na nowy.

Wymiana aparatu trwała przez cały wrzesień 2016r. i połączona była z częściowym remontem i „odświeżeniem” gabinetu Pracowni.

         Zakup aparatu sfinansowany jest z dotacji celowej Samorządu Powiatowego
w Płońsku. Koszt zakupu 209 594,07 zł brutto.

                                                                            Z up. Dyrektora
                                                                            Elżbieta Dłabik