• SPZ ZOZ Płońsk

...

Uprzejmie informuję, że w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Józefa Świerczka w dniu 08.08.2016 r., obowiązki Dyrektora pełni Franciszek Makowski, do czasu nawiązania stosunku pracy z nowym Dyrektorem.Z up. Dyrektora
Elżbieta Dłabik