• SPZ ZOZ Płońsk

Artykuł w Przeglądzie „Pediatria Polska”

 

         Uprzejmie informujemy, że lek. Paweł Gałecki pracujący w Oddziale Noworodkowym  przy współudziale lek. Aleksandry Sawickiej i lek. Anny  Zaniewskiej  z Zakładu Diagnostyki Obrazowej napisali pracę pt.: „Czy przesiewowe badania ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego i jamy brzusznej u noworodków >35. Tygodnia ciąży powinny być rekomendowane?”

W załączeniu link, streszczenie/Abstrakt tytuł, autorów, i numer wydania "Pediatria Polska 3/2016"
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393916300087