• SPZ ZOZ Płońsk

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, po przeprowadzeniu wizyty weryfikacyjnej, potwierdziło, że Szpitalny Oddział Ratunkowy, znajdujący się w strukturze SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. dotyczące oddziałów ratunkowych.